fbpx

ANDMETÖÖTLUSE TEAVITUS

BIDRENTO

 1. Sissejuhatus

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse kui kasutad veebilehte www.bidrento.com või BidrentoPro platvormi ja teenuseid.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on reeglina üürileandja ning kohalduvad üürileandja poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimused.

Bidrent OÜ kui BidrentoPro platvormi teenusepakkuja on isikuandmete volitatud töötleja ning juhindub andmete töötlemisel eelkõige üürileandja ehk vastutava töötleja juhistest.

 1. Kuidas toimub BidrentoPro platvormil andmete töötlemine?

BidrentoPro platvorm saab üürileandja poolt ette antud andmeid üürileandjalt. Üürileandja määrab, milliseid isikuandmeid ta soovib BidrentoPro platvormi kaudu üürnikult koguda. Kogutavad isikuandmed salvestatakse BidrentoPro platvormil, kus üürileandja saab ligipääsu andmetele.

Üürileandja saab kutsuda üürniku BidrentoPro platvormi kasutajaks. Üürnik iseseisvalt BidrentoPro platvormi kontot ei saa luua. Üürnikul on võimalik BidrentoPro platvormi kaudu vastu võtta kuluarveid, esitada jooksva tarbimise näite ning suhelda üürileandjaga.

Kõikide ülalmainitud andmete ja eesmärkide eest vastutajaks on üürileandja või tema valitud teenusepakkuja (üürihaldus, taustakontroll, raamatupidamine jne).

Bidrent OÜ vastutab BidrentoPro platvormi kasutajaks registreerimise ja konto haldamiseks vajaliku andmetöötluse, turvalisuse ning kättesaadavuse eest nii nagu see on kokku lepitud Bidrent OÜ ja üürileandja vahelistes kasutustingimustes.

Järgnevalt anname ülevaate isikuandmete töötlemisest, mille suhtes Bidrent OÜ on BidrentoPro platvormi vastutavaks töötlejaks. See tähendab, et alljärgnev puudutab vaid neid isikuandmeid, mida me töötleme BidrentoPro platvormi pakkumiseks, mitte üürisuhte haldamise raames.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?

Tegevus

Isikuandmed

Eesmärk

Töötlemise alus

Platvormi kasutaja autentimine

Isikukood/ sünnikuupäev, e-posti aadress

Kasutaja autentimine

Leping

Teenusekohaste teadete edastamine platvormi kasutajatele

Nimi, parool, e-posti aadress

Kasutaja konto haldus

Leping

Veebilehe analüütika

Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated

Platvormi toimimine ja arendus

Leping

Platvormi kasutaja pöördumiste lahendamine, mis on seotud platvormi toimimisega

Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, pöördumise sisu

Kasutajatugi

Leping

Platvormi kasutaja veebikäitumine

Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised

Platvormi kasutaja kasutusmugavuse optimeerimine

Nõusolek

Uudiskirjad ja turunduspakkumised

Nimi, e-posti aadress, telefoninumber

Turundus

Nõusolek

 1. Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid ei jagata teiste üürnikega ega üürileandjatega, kelle üüripinnale sa ei kandideeri Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda üürileandjatele ja sulle BidrentoPro platvormi võimalikult kõrgel tasemel. Teenusepakkujatel on ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriad

Edastamise eesmärk

Teenusepakkujad

Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad BidrentoPro platvormi terviklahenduse toimimiseks vajalikku lisafunktsionaalsust (näiteks taustakontrolli teenus ). Samuti on meie koostööpartneriks platvormi toimimseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad.

Turunduspartnerid

Teeme koostööd turunduspartneritega, kes aitavad meil valida asjakohaseid reklaame ja turunduskanaleid.  

Rahvusvaheline edastamine

Osa meie andmetöötlusest, kus oleme vastutavad töötlejad, toimub pilvelahendusi kasutades. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

 1. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas.

Turvameetmed sisaldavad muuhulgas: Autentimine ja ligipääsuhaldus; paroolid ja vajaduspõhine ligipääs andmetele; turvaline võrgudisain; krüpteerimine; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed.

 1. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib üürileandjale rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Andmete säilitamise aluseks võib olla üürileandja õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate.  

Andmed

Töötlemise eesmärk

Säilitustähtaeg

Autentimiseks vajalik kasutaja nimi, isikukood/sünnikuupäev, e-posti aadress

Kasutaja autentimine

3 aastat pärast konto sulgemist

Üürniku taustakontrolli tulemus (andmed sõltuvad taustakontrolli teenusepakkujast)

Üürniku taustakontroll (loe täiendavalt üürileandja ja taustakontrolli teenusepakkuja andmetöötluse teavitusest)

Vaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud üks aasta alates üürilepingu lõppemist

Konto haldamiseks vajalik parool ja e-posti aadress

Kasutaja konto haldus

3 aastat pärast konto sulgemist

Üürniku ankeet ja üürisuhte ajalugu (andmed sõltuvad üürileandjast, kes on ankeediandmete vastutav töötleja)

Teenuse võimaldamine (loe täiendavalt üürileandja andmetöötluse teavitusest)

Vaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud kolm aastat alates üürilepingu lõppemist

Turunduseks vajalik nimi, e-posti aadress, telefoninumber

Turundus

Nõusoleku tagasivõtmiseni

 1. Isiku õigused

Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Arvesta, et nende õiguste kasutamiseks pead sa pöörduma andmete vastutava töötleja poole (nt üürisuhte käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on üürileandja). Arvesta sellega, et üürniku poolt BidrentoPro konto kustutamine ei too kaasa ankeediandmete ja üürivõlgevuste kustutamise BiderntoPro platvormil.

 • Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
 • Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
 • Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.
 • Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata.Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
 • Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta ühendust üürileandjaga. Kui soovid õigusi teostada BidrentPro kasutajakonto osas (vt punktis 3 tabel), võta meiega ühendust info@bidrento.ee  

Vastame sulle 30 päeva jooksul. Kui sinu pöördumine puudutab isikuandmeid, mille suhtes me ei ole vastutavad andmetöötlejad, edastame sinu pöördumise vastutavale andmetöötlejale.

 1. Küpsised

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis paigutatakse sinu seadmesse kogumaks standardset interneti logi ning kasutaja käitumise infot. Meie keskkonda külastades võime koguda küpsiste või sarnase tehnoloogiaga infot sinu kohta.

Kasutame kolme tüüpi küpsiseid:

Ajutised ehk seansi küpsised – need kustutatakse peale veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised, mis jäävad alles peale veebilehitseja sulgemist ja mida saab uuesti kasutada, kui naased Bidrento lehele.

Kolmandate osapoolte küpsised – Bidrento lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:

Meie teenuse küpsiseid võivad kasutada ka analüütika teenusepakkujatest kolmandad osapooled (nt Google Analytics, Hotjar jne) ning turunduse alase kommunikatsiooniga tegelevad platvormid (Facebook jne), et sinu külastusajalool põhinevat turundusinfot sulle kuvada.

– Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

– Hotjar küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Kasutame küpsiseid, et :

Arusaamaks, kuidas meie kasutajad kasutavad meie keskkonda, et parandada teenuse kasutajakogemust.

Veebilehe kvaliteedi parandamiseks ning liikluse monitoorimiseks ja haldamiseks.

Et pakkuda turunduslikke ja mitteturunduslikke teavitusi.

Kaitsta oma kliente ja ennetada petuskeeme.

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

9. Muu oluline informatsioon

Uudiskirjad ja otseturundus

Saadame sulle uudiskirju ja valitud turunduspakkumisi kui oled meile selleks andnud oma vastavasisulise nõusoleku. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Teadetest loobumise link sisaldub tavaliselt teates, kuid lisaks on sul võimalus nõusolek tagasi võtta ka BidrentoPro platvormi seadetes kui selline võimalus on loodud. Võime kasutada ka sotsiaalmeedia tööriistu, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid. Kuna sotsiaalmeedia teenuste ja veebianalüütika pakkujaid käsitletakse kui eraldiseisvaid vastutavaid töötlejaid, siis rakenduvad selles osas sinu isikuandmete töötlemisele ka nende andmetöötlustingimused. Sellest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka nende teenusepakkujate nõusolekute tingimustele.

Vaidluste lahendamine

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust info@bidrento.ee. Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee

Teavitust uuendati viimati november 2020.

Copyright 2021 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING