fbpx

Polityka Prywatności BIDRENTO

1. Wprowadzenie

To jest przegląd tego, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas korzystania z www.bidrento.com lub platformy i usług BidrentoPro.

Co do zasady wynajmujący jest głównym procesorem danych osobowych i obowiązują warunki przetwarzania danych osobowych ustalone przez wynajmującego.

Bidrent OÜ jako usługodawca platformy BidrentoPro jest autoryzowanym procesorem danych osobowych i podczas przetwarzania danych postępuje zgodnie z instrukcjami wynajmującego, czyli głównego procesora.

2. Jak przetwarzane są dane na platformie BidrentoPro?

Platforma BidrentoPro otrzymuje od wynajmującego dane dostarczone przez wynajmującego. Wynajmujący określa, jakie dane osobowe chce zebrać od najemcy za pośrednictwem platformy BidrentoPro. Zebrane dane osobowe są przechowywane na platformie BidrentoPro, gdzie wynajmujący ma dostęp do danych.

Wynajmujący może zaprosić najemcę do korzystania z platformy BidrentoPro. Najemca nie może samodzielnie założyć konta na platformie BidrentoPro. Za pośrednictwem platformy BidrentoPro najemca może otrzymywać faktury za wydatki, podawać przykład bieżącego zużycia oraz komunikować się z wynajmującym.

Wynajmujący lub wybrany przez siebie usługodawca (zarządzanie czynszem, sprawdzenie przeszłości, księgowość itp.) Jest odpowiedzialny za wszystkie powyższe dane i cele.

Bidrent OÜ odpowiada za przetwarzanie danych, bezpieczeństwo i dostępność niezbędne do zarejestrowania się jako użytkownik platformy BidrentoPro i zarządzania kontem, zgodnie z warunkami użytkowania zawartymi między Bidrent OÜ a wynajmującym.

Poniżej przedstawiamy przegląd przetwarzania danych osobowych, w przypadku których Bidrent OÜ jest głównym procesorem platformy BidrentoPro. Oznacza to, że poniższe zasady mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które przetwarzamy, aby udostępniać platformę BidrentoPro, a nie w kontekście zarządzania najmem.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

AktywnośćDane osoboweCelPodstawa przetwarzania
Uwierzytelnianie użytkowników platformyOsobisty kod identyfikacyjny / data urodzenia, adres e-mailUwierzytelnianie użytkownikaUmowa
Przekazywanie wiadomości specyficznych dla usługi użytkownikom platformyImię i nazwisko, hasło, adres e-mailZarządzanie kontem użytkownikaUmowa
Analiza stron internetowychInformacje o przeglądarce, techniczne pliki cookie, komunikaty o błędachObsługa i rozwój platformyUmowa
Rozwiązywanie zapytań użytkowników platformy związanych z działaniem platformyImię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść kontaktuObsługa klientaUmowa
Zachowanie użytkownika platformy w sieci WebInformacje o przeglądarce, adres IP, optymalizacja analitycznych plików cookieŁatwość obsługi użytkownika platformyZgoda
Biuletyny i marketingImię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonuMarketingZgoda

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane innym najemcom lub właścicielom, o których wynajem nie ubiegasz się. Nasi pracownicy mają dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.

Korzystamy z usług stron trzecich, aby zapewnić właścicielom i Tobie platformę BidrentoPro na najwyższym możliwym poziomie. Dostawcy usług mają dostęp do niektórych Twoich danych osobowych, aby zapewnić odpowiednią usługę. Usługodawcy nie mają prawa wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych celów ani przechowywać ich dłużej niż jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Komu i w jakim celu udostępniamy dane osobowe?

Rodzaje adresatówCel przekazania
UsługodawcyWspółpracujemy z dostawcami usług, którzy oferują dodatkowe funkcje niezbędne do funkcjonowania kompletnego rozwiązania platformy BidrentoPro (na przykład usługa sprawdzania przeszłości). Naszym partnerem współpracy są również dostawcy rozwiązań technicznych i ich bezpieczeństwa niezbędnego do działania platformy.
Partnerzy marketingowiWspółpracujemy z partnerami marketingowymi, aby pomóc nam w wyborze odpowiednich reklam i kanałów marketingowych.

Transmisja międzynarodowa

Część naszego przetwarzania danych, której jesteśmy administratorami, odbywa się z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. Oznacza to, że niektóre dane mogą w niektórych przypadkach również opuścić Unię Europejską. W takich przypadkach zapewnimy, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz że istnieją ustalenia umowne, techniczne i organizacyjne

5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich danych, wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Gwarantujemy ochronę Twoich danych osobowych przed celowym lub niezamierzonym zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Środki bezpieczeństwa obejmują między innymi: Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem; hasła i dostęp do danych na żądanie; bezpieczny projekt sieci; szyfrowanie; zapobieganie utracie danych i inne stale aktualizowane środki bezpieczeństwa.

6. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Okresy przechowywania danych osobowych zależą od celu i podstawy prawnej, dla której je przetwarzamy. Na przykład właściciel może być zobowiązany przez prawo lub umowę do przechowywania danych przez określony czas. Zatrzymywanie danych może opierać się na uzasadnionym interesie wynajmującego lub na Twojej zgodzie. Poniżej znajduje się przegląd tych terminów.

DaneCel przetwarzaniaDługość przechowywania
Nazwa użytkownika wymagana do uwierzytelniania, osobisty kod identyfikacyjny / data urodzenia, adres e-mailUwierzytelnianie użytkownika3 lata po zamknięciu konta
Wynik sprawdzania wiarygodności najemcy (dane zależą od dostawcy usług sprawdzania)Kontrola wiarygodności najemcy (czytaj więcej z powiadomienia o przetwarzaniu danych właściciela i dostawcy usług sprawdzania historii)Domyślnie okres przechowywania na platformie jest ustalany na jeden rok od zakończenia
Hasło i adres e-mail wymagane do zarządzania kontemZarządzanie kontem użytkownika3 lata po zamknięciu konta
Formularz wniosku najemcy i historia relacji najmu (dane zależą od właściciela, który jest administratorem danych kwestionariusza)Świadczenie usługi (czytaj więcej w zawiadomieniu o przetwarzaniu danych przez leasingotwórcę)Domyślnie okres przechowywania na platformie wynosi trzy lata
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu wymagany do celów marketingowychMarketingDo czasu cofnięcia zgody

7. Prawa właściciela danych osobowych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz określone prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj, że aby skorzystać z tych praw musisz skontaktować się z administratorem (np. Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie najmu jest wynajmujący). Należy pamiętać, że usunięcie konta BidrentoPro przez najemcę nie spowoduje usunięcia danych ankietowych i zaległości czynszowych na platformie BiderntoPro.

1) Prawo dostępu do danych. Masz prawo wiedzieć, kto, w jaki sposób, z jakich źródeł i jakie dane osobowe są przetwarzane.

2) Transfer danych. Masz prawo zażądać, aby zebrane o Tobie dane osobowe zostały przekazane w formie nadającej się do odczytu maszynowego innemu usługodawcy, z którego usług chcesz np. Skorzystać w przyszłości.

3) Usunięcie danych / prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie chcesz już ich przetwarzać, a administrator danych nie ma uzasadnionego powodu, aby z nich korzystać.

4) Ograniczenie przetwarzania danych / sprzeciw. Masz prawo do ograniczenia lub zakazania przetwarzania Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli istnieje ku temu uzasadniony powód.

5) Korekta danych. Zawsze masz prawo do poprawiania lub uzupełniania danych osobowych, jeśli są one niedokładne oraz jeśli niedokładność może Cię dotyczyć.

6) Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia.

Aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem powyższych danych osobowych, skontaktuj się z wynajmującym. Jeśli chcesz skorzystać z uprawnień na koncie użytkownika BidrentPro (patrz tabela w sekcji 3), skontaktuj się z nami pod adresem info@bidrento.ee

Odpowiemy w ciągu 30 dni. Jeżeli Twoje żądanie dotyczy danych osobowych, których nie jesteśmy administratorami, przekażemy Twoje żądanie do administratora danych.

8. Ciasteczka cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia standardowych dzienników internetowych i informacji o zachowaniu użytkowników. Odwiedzając naszą stronę internetową, możemy zbierać informacje o Tobie za pomocą plików cookie lub podobnej technologii.

Używamy trzech rodzajów plików cookie:

Tymczasowe lub sesyjne pliki cookie – są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie, które pozostają po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane ponownie po powrocie na stronę Bidrento.

Pliki cookie stron trzecich – Witryna Bidrento korzysta z plików cookie stron trzecich, aby zapewnić lepszą zawartość i zbierać statystyki. Możesz zapoznać się z polityką prywatności i warunkami stron trzecich na stronie producenta plików cookie.

Lista plików cookie stron trzecich:

Nasze serwisowe pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie od dostawców usług analitycznych (np. Google Analytics, Hotjar itp.) Oraz platform komunikacji marketingowej (Facebook itp.) Do wyświetlania informacji marketingowych na podstawie historii odwiedzin.

– Z regulaminem plików cookies Facebooka możesz zapoznać się: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Możesz zapoznać się z warunkami korzystania z plików cookie Google: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

– Możesz zapoznać się z warunkami korzystania z plików cookie Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Używamy plików cookie:

Aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszego środowiska, aby poprawić komfort korzystania z usługi.

Poprawa jakości serwisu oraz monitorowanie i zarządzanie ruchem.

Aby zapewnić komunikację marketingową i niemarketingową.

Chronić swoich klientów i zapobiegać oszustwom.

Użytkownik może usunąć zapisane na swoim urządzeniu pliki cookies oraz proaktywnie zapobiec zapisywaniu plików cookies na swoim urządzeniu. W tym celu użytkownik musi zmienić ustawienia prywatności przeglądarki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej.

Uwag! Blokując pliki cookies nie możemy zagwarantować prawidłowego działania serwisu.

9. Inne ważne informacje

Biuletyny i marketing bezpośredni

Będziemy wysyłać Ci biuletyny i wybrane oferty marketingowe, jeśli wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody. Link do rezygnacji jest zwykle zawarty w powiadomieniu, ale masz również możliwość wycofania zgody w ustawieniach platformy BidrentoPro, jeśli taka opcja została utworzona. Możemy również wykorzystywać narzędzia mediów społecznościowych do promowania naszych produktów i usług. Ponieważ dostawcy usług mediów społecznościowych i analityki internetowej są uważani za odrębnych administratorów, ich warunki przetwarzania mają również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. W związku z tym należy również wziąć pod uwagę warunki zgody tych usługodawców.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@bidrento.ee. Masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powiadomienie było ostatnio aktualizowane w listopadzie 2020 r.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ. All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY OKRES PRÓBNY

  Bezpłatny okres próbny obowiązuje przez 14 dni. Możesz anulować okres próbny bez dodatkowych opłat w trakcie jego trwania, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@bidrento.com. Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana w ciągu 14 dni, aktywowana zostanie płatność standardowa.

   Skontaktuj się z nami

    ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY OKRES PRÓBNY

    Darmowy okres próbny jest ważny przez 14 dni. Możesz anulować swój okres próbny bez dodatkowych opłat, w trakcie jego trwania, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@bidrento.com. W przypadku gdy subskrypcja nie zostanie anulowana w przeciągu 14 dni, co miesięczna płatność zostanie aktywowana. Wartość miesięcznej płatności jest określona na podstawie liczby nieruchomości wprowadzonych do oprogramowania lub z minimalną kwotą wynoszącą 79 zł miesięcznie (w żależności od tego, co będzie większe).