fbpx
üürniku taustakontroll

Uudne üüriplatvorm BIDRENTO aitab muuta üüriprotsessi tavainimese jaoks turvalisemaks ning läbipaistvamaks.

Avaldame igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust ja koostöös oma ala spetsialistidega anname neile põhjalikud vastused.

Sellel nädalal on teemadeks üürniku ja üürileandja taustakontroll. Kas ja millistel juhtudel võib üürniku taustakontrolli teostada ning kas kontrollima peaks ka üürileandja tausta?

Ole teadlik ja üüri turvaliselt.

Kuidas on võimalik kontrollida üürniku tausta ning kas üürileandjal on selleks üldse õigus?

Üürilepingut reguleerivatest seaduse sätetest üürileandjale sellist taustakontrolli tegemise õigust otseselt ei tulene. Samas aga ei tulene ka seadusest keeldu taustakontrolli tegemiseks ning üürnikule taustakontrolli tegemine ei ole kuidagi seadusevastane või üürniku õigusi rikkuv, kui seda tehakse kasutades avalikke allikaid. Kui tegemist on oma vara üürile andmisega võib üürileandjal paratamatult tekkida soov välja selgitada, kas üürnik on usaldusväärne ning ega ei ole näha ohumärke üüri maksmisel või üüripinna korrashoiul. Üürniku tausta kontrollimiseks peaks teada olema üürniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

Üürniku tausta kontrollimiseks on erinevaid avalikke Internetis kättesaadavaid allikaid, andmebaase ja ka Google otsing, mida üürileandja enne üürilepingu sõlmimist kasutada saab (nt Ametlikud Teadaanded, Riigiteataja, Inforegister, kinnisvarafoorumid).

Taustakontrolli tegemisel tuleks aga üürnikku sellisest tegevusest informeerida. Üürnikule põhjendades, miks üürileandja taustakontrolli teha soovib, ei teki teineteise valesti mõistmist, mis võib hiljem olla takistuseks lepingu sõlmimisel. Lisaks sellele on näiteks maksehäirete registri puhul võimalik näha, kes isiku kohta infot päris ja seetõttu saab üürnik taustakontrollist niikuinii teada. Igal juhul tuleks taustakontrolli käigus leitut hinnata tervikuna ning mitte teha otsuseid ühe või kahe kahtlust tekitava asjaolu pinnalt.

Bidrento tarkvara kasutajatel on sobiva üürniku valimine tänu süsteemi poolsele üürnike profiilile ja taustakontrollile väga mugav ning turvaline. Kõikide üürihuviliste taustainfoga on võimalik koheselt tutvuda ja ühes kohas. Seda, kui palju ning missugust infot üürnik enda kohta avaldada soovib, jääb tema enda otsustada. Kuid üürileandjate seas läbiviidud tagasiside küsitluste tulemused on näidanud, et mida põhjalikum ning täielikum on lisainfo, seda suurema tõenäosusega osutub selline üürnik ka eelistatuks.

Kuidas saab üürnik kontrollida, et üürileandja on korteri omanik. Kas seda peaks tegema?

Seda, kes on konkreetse üürikorteri omanik saab järele vaadata E-kinnistusraamatust. Päring kinnistu omaniku teada saamiseks on tasuline ning maksab 1 euro.

Arvestades seda, et üür ulatub enamasti mitmesaja euroni ei ole 1 euro suurune kulutus kindlustunde saamise jaoks just liigne, kuid samas on vähetõenäoline, et korterit üritab üürile anda isik, kes ei ole tegelikult korteri omanik.

Kindlustunde omamiseks on mõistlik enne üürilepingu sõlmimist kontrollida, kas üürileandja on soovitud üürikorteri omanik.

Mis on Bidrento?

BIDRENTO on täisautomaatne tarkvara pikkaajaliste üürikorterite haldamiseks. Igapäevased korduvad tegevused on automatiseeritud.

See on spetsiaalselt loodud maakleritele, halduritele ja üürileandjatele. Sobilik eri suuruses ettevõtetele üürikorterite ja üürimajade haldamiseks. Bidrento säästab Sinu väärtusliku aega ja aitab vähenada üürikorterite vakantsust. Rohkem infot Bidrento kohta leiab siit: BIDRENTO. 

Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Andres Kivi.

Related Post

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).