fbpx

Bidrento osaleb Eesti-Norra koostööprogrammis "Green ICT"

 

Bidrento Green ICT projekt nr 2014-2021.1.02.22-0201ff

Antud projekt on eelneva Green ICT projekti orgaaniline jätk. Arenduse käigus tekkisid eeldused, et täiendava funktsionaalsuse arendamisega Bidrento on võimeline viia oma kasutajate CO2 jalajälg veelgi madalamale tasemele.

Green ICT projekti abil luuakse Bidrento platvormile juurde funktsionaalsus, mida saab kasutada üleandmise/vastuvõttu aktide digitaliseerimiseks, täiendatakse olemasolevat tarbimis- ja kulumoodulit, funktsionaalsus seoses e-arvetega ja täiendatakse hoonete hooldusmooduli. 

Projekt sisaldab järgmiseid eesmärke:

 • CO2 heitkoguste ja energia tarbimise vähenemine
 • Kasumlikkuse suurenemine
 • Uute töökohtade loomine

Bidrento ja selle Green ICT projekti käigus välja arendatav tehnoloogia on sobilik üürikinnisvara firmadele üle maailma, eriti Euroopas, kus Bidrento on aktiivselt laienemas.

Saavuta oma ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise) eesmärgid ja aita kaasa süsihappegaaside emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele. Uus lahendus sobib kõikidele üürikinnisvara tüüpidele ning Green ICT projekt aitab arendada olemasoleva Bidrento tarkvara kõige põhjalikumaks üürikinnisvara haldamise tarkvaraks.

Software for commercial property management
ESG and sustainability

Projekti detailid  

Projekti „ Bidrento Green ICT projekt“ nr. 2014-2021.1.02.22-0201 on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT” vahenditest. Projekti periood: 01.09.2023 – 30.04.2024.

Kontaktid:

 • Taavo Annus
 • Projektijuht
 • taavo.annus@bidrento.com

Varasemad projektid Green ICT projekti raames 

Projekti „ Intelligentse jälgimise ja haldamissüsteemi arendus üürimajadele“ nr. 2014-2021.1.02.22-0180 on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT” vahenditest. Projekti periood: 01.05.2022 – 28.02.2023.

Intelligentse monitoorimise ja haldamise süsteemi väljatöötamine üürihoonetele projekt sisaldas järgmiseid eesmärke:

 • CO2 heitkoguste ja energia tarbimise vähenemine
 • Kasumlikkuse suurenemine
 • Uute töökohtade loomine

Projekti kestvuseks oli 10 kuud ja see kestis vahemikus 01.05.2022 – 28.02.2023. Vaatamata lühikese perioodile, suudeti kõik planeeritud arendused edukalt lõpuni viia ja saavutada püstitatud eesmärgid.

Tehtud arendused:

1) Loodi hoonete hooldusmoodul ja kalender, mille abil on võimalik tagada Bidrento liidest kasutatavate hoonete KJV süsteemide õigeaegne hooldus. Sellest saab lugeda juurde siit.
2) Täiendati olemasolevat Bidrento üürniku tarbimismoodulit, luues sinna juurde nn jalajälje mooduli, mille eesmärk on stimuleerida üürnikku tegutsema keskkonnasäästlikult. Sellest saab lugeda siit.
3) Täiendati  olemasolevat Bidrento kulumoodulit üürileandja vaatest, võimaldades anda põhjaliku ülevaate üürniku tarbimiskäitumisest.

Projekti perioodi jooksul loodi uusi töökohti ning kasvatati käibe kasv ületas mitmekordselt püstitatud eesmärke.

Projekti perioodi jooksul tehti kaks teavitusüritust. Teavitusürituse korraldati septembris 2022. Teavitusüritused olid vebinari vormis ja olid suunatud potentsiaalsetele ja olemasolevatele klientidele, kes kõik saaksid kasu arendatavatest toodetest. Selline teavitusevorm sai suunatud sihtrühmale, kus neile tutvustati juba tehtud Green ICT projekti raames arendusi ning näidati planeeritavaid arendusi.

Me oleme kinnisvara ettevõte, kas meie saaksime kasu sellest programmist?

Jah, kindlasti. Teil on võimalus alustada meiega väiksemast  pilootprojektist või üle tuua kogu oma üüriportfell, et saada kasu Bidrento olemasolevast tarkvarast ning tehnoloogiast, mis arendatakse välja Green ICT projekti raames. Nii Bidrento kui ka Green ICT projekt on loodud kõigile üürikinnisvaraga tegelevatele ettevõtetele kes on avatud innovatsioonile ning kes soovivad vähendada enda CO2 emissioone ja saavutada endale seatud keskkonna säästmise eesmärke.

Milliste ettevõtete jaoks on see projekt?

Kõikidele kinnisvara ettevõtetele, kes omavad ja tegelevad üürikinnisvara haldamisega. Elukondlik üürikinnisvara, tudengi majutus, ärikinnisvara, segakasutusega üürikinnisvara ja kõik teised, k.a ka miniladude projektid. Kui tee juba tegelete üürikinnisvaraga või alles plaanite  sisenda ükskõik millisesse rendikinnisvara ärisse, Bidrento saab olla teile suureks abiks.

Olgu, aga miks?

Miks ikkagi Bidrento?

Kui soovite muuta, kuidas steieu rendikinnisvaraga seotud tegevused töötavad, aga pole täpselt kindel, mis on puudu või sa tunned, et midagi ikkagi ei toimi nii nagu peaks, siis ilmselt teil on raske seda üksi parandada. Samas järjekordne kiire parandus poleks ilmselt parim lahendus pikas plaanis.

Probleem on süstemaatiline ja lahendus peaks olema sama. Me pakume teile:

 • Mugav kasutajakogemus üürnikele, üürileandjatele ja halduritele. Jah, isegi ka raamatupidajatele. 
 • Integratsioonid, mis sobituvad teie kinnisvara portfelliga ja teie koduriigi eripäradega. 
 • Innovatsioonid, mida te vajate praegu koos ühes tarkvara paketis, mida te saate kasutada soodsalt kümneid aastaid. 
 • Ja mis kõige tähtsam, Bidrento ja selle Green ICT projektiga välja töötatud lahendused võimaldavad teil vähendada oma kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid.

Kui te valite Bidrento oma partneriks üürikinnisvara ja üürisuhete haldamisel ning tänu Green ICT projektile, hindame me, et te saate vähendada kuni 20% oma üürnike energia tarbimist.

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).