fbpx
Leppetrahv üürilepingus

Tihti tekib üürimisega seotud asjaajamisel juriidilisi küsimusi, millele vastuste saamiseks tuleb sageli pöörduda ka juristi poole. Seoses sellega soovime enda platvormi kasutajatele nendes osas abiks olla.
Levinumatele üürilepingut puudutavate õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Andres Kivi.

Selle artikli teemaks on üürilepingus olev leppetrahv.

Kas üürilepingus võib leppida kokku leppetrahvis?

Eluruumi üürilepingute puhul on leppetrahvikokkulepet lubatud sõlmida üksnes mitterahalise kohustuste täitmise tagamiseks. See tähendab, et nt üürimakse õigeaegse tasumata jätmise eest kohalduvas leppetrahvis kokku leppida ei või ning rahaliste kohustuste rikkumiste puhul on ette nähtud viivisenõude esitamine.

Mitterahaliste kohustustena, mille rikkumise puhul võib näha ette leppetrahvi, on näiteks keeld pidada üüriesemel koduloomi, keeld suitsetada üüripinnal, keeld pidevalt häirida naabreid ülemäärase müraga öötundidel või kohustus jätta õigeaegselt vahetamata suitsuanduri patarei. Seejuures peab eluruumi üürilepingu leppetrahvi kokkuleppes silmas pidama, et selle suurus üksikrikkumise kohta ei või ületada 10% ühe kuu kokkulepitud üürist, kõrvalkuludest ja korrashoiu- ning parenduskuludest ning ühes kalendrikuus nõutavate leppetrahvide summa ületada 20% üürist ja viidatud kuludest.

Viimaks on seadusega kehtestatud oluline piirang leppetrahvinõude maksmapanekul: leppetrahvinõuet ei saa rahuldada tagatisraha arvelt ehk leppetrahvi tuleb alati eraldi üürnikult välja nõuda.

Äriruumi üürilepingu leppetrahvikokkulepe sõlmimine on üldiselt lubatud. Keelatud on üksnes sellise kokkuleppe sõlmimine, millega nähakse ette, et üürilepingu lõppemisel peab üürnik tasuma hüvitist, mis katab midagi peale võimaliku kahju. Sellestki on ette nähtud erand, millega on lubatud sõlmida leppetrahvikokkulepe üüritud asja tagastamiskohustuse rikkumise puhuks.

Soovi korral lubame oma artikleid avaldada ning jagada, kui juurde on lisatud viide algallikale ehk meie veebilehele.

Mis on Bidrento?

BIDRENTO on täisautomaatne tarkvara pikkaajaliste üürikorterite haldamiseks.

See on spetsiaalselt loodud maakleritele, halduritele ja üürileandjatele. Sobilik eri suuruses ettevõtetele üürikorterite ja üürimajade haldamiseks. Bidrento säästab Sinu väärtusliku aega ja aitab vähenada üürikorterite vakantsust. Rohkem infot Bidrento kohta leiab siit: BIDRENTO. 

Related Post

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).