fbpx
koduloomad ja väikelapsed ning üürniku sissekirjutis

Selleks, et muuta üürimise protsess tavainimese jaoks selgemaks ning turvalisemaks, avaldab üürikinnisvara tarkvara BIDRENTO igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust ja vastust.

Selle nädala teemaks on kas üürnikul on võimalik sissekirjutada korterisse ja kas üürileandja võib sellest loobuda ning kas üürileandja võib keelata lemmikloomad või korteris kooselavad väikelapsed.

Kas üürnikul on võimalik sisse kirjutada korterisse ja kas üürileandja võib sellest loobuda?

Jah, üürnikul on võimalus ning tegelikult isegi kohustus oma elukoht elukoha vahetamisel uuele üüripinnale registreerida (ehk kõnekeeles sisse kirjutada). Seadusest tuleneb inimesele kohustus hoolitseda enda elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris, s.t kui üürnik asub püsivalt elama teise elukohta, peab ta esitama uude elukohta elama asumisest alates 14 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Uue elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse esitab isik kirjalikult elukohateate elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele. Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik (on üürnik), lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürilepingu) koopia või eluruumi omaniku loa elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Üürileandja võib küll keelduda loa andmisest andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse, kuid kuna üüripinna elukohana registreerimiseks piisab ka ainult üürilepingust, siis ei ole üürileandja keeldumine siinkohal takistuseks. Sellele vaatamata peaks üürnik üürileandjat oma plaanidest siiski eelnevalt teavitama.

Juhul, kui üürilepingu lõppedes üürnik ei muuda ise oma rahvastikuregistri järgset elukohta, on üüripinna omanikul õigus taotleda allkirjastatud avalduse alusel kohaliku omavalitsusüksuse pädevalt asutuselt üürniku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist.

Omavalitsusüksuse asutus teavitab avalduse saamisest üürniku ning juhul kui väidetav elanik 1 kuu jooksul kirja saamisest ei tõenda kohalikule omavalitsusele vastupidist s.t et ta elab selles eluruumis ja kasutab seda õiguslikul alusel või et tal on omanikuga pooleli kohtuvaidlus eluruumi kasutusõiguse üle, siis kustutab kohaliku omavalitsuse pädev asutus isiku registreeringu rahvastikuregistris selle eluruumi kohta.

Kas üürileandja võib keelata korterisse tuua lemmikloomi või elada korteris koos väikelastega?

Üürileandjal on võimalus valida, kellega ta üürilepingu sõlmib. Sellega võib üürileandja juba eos ennetada üürnikud, kes talle mingil põhjusel ei sobi. Seda saab üürileandja teha aga ainult juhul, kui üürnik on lepingu sõlmimise eelselt maininud, kes täpselt üüripinnal elama hakkavad. Hilisemate vaidluste vältimiseks oleks pooltel mõistlik juba üürilepingus kokku leppida, kas üüripinnale tohib lemmikloomi tuua. Laste elamist üürnikuga samal pinnal keelata ei saa.

Selleks, et üüripinnale siiski lemmikloomade ja väikelastega kolida, on pooltel võimalik kokku leppida lahendus, mis kaitseks üürileandja vara ja võimaldaks üürnikul kogu perega üüripinnal elada. Üheks võimaluseks on teha nimekiri korteris olevast varast koos asjade seisukorraga. Kui midagi juhtub, on olemas selge ülevaade, mis seisukorras üüripind on olnud lepingu sõlmimise hetkel.

Üürnikul tuleb aga meeles pidada, et seaduse kohaselt tuleb üürnikul endal kõrvaldada üüritud asja pisipuudused, mida saab kõrvaldada asja harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või hooldamisega. Juhul, kui üürnikuga üüripinnal koos elanud lemmikloomad või väikelapsed on üüritud asja kahjustanud, võib üürileandja üürilepingu lõppemisel üüripinna seisukorra taastamiseks vajalikud kulutused maha arvata lepingu sõlmimisel üürniku poolt tasutud tagatisrahast.

Samuti võib lemmikloomade mittevõtmise (ja teiste eseme kasutamist reguleerivate) kohustuse rikkumise puhuks näha ette leppetrahvi, mille suurus ei tohi ületada 10 protsenti kokkulepitud üürist, kõrvalkuludest ja hoone- ning parenduskuludest (viimaseid arvestatakse üksnes juhul, kui kõrvalkulud ja hoone ning parenduskulud on üürniku kanda).

Mis on Bidrento?

BIDRENTO on täisautomaatne tarkvara pikaajaliste üürikorterite haldamiseks. Igapäevased korduvad tegevused on automatiseeritud.

See on spetsiaalselt loodud maakleritele, halduritele ja üürileandjatele. Sobilik eri suuruses ettevõtetele üürikorterite ja üürimajade haldamiseks. Bidrento säästab Sinu väärtusliku aega ja aitab vähenada üürikorterite vakantsust. Rohkem infot Bidrento kohta leiab siit: BIDRENTO. 

Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Andres Kivi.

Soovi korral lubame oma artikleid avaldada teistes väljaannetes, kui juurde on lisatud viide algallikale ehk meie veebilehele.

Related Post

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).